2017

Pierwszy witraż z św. Rafałem Kalinowskim – patronem Sybiraków i św. Marią De Mattias – założycielki Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa