Duszpasterze

Proboszcz

 ks. ppłk Stanisław Denys

Wikariusz

ks. Tomasz Lewoc