Duszpasterze

Proboszcz

 ks. mjr Stanisław Denys

Wikariusze

ks. Bogdan Chmielewski

ks. Krzysztof Plak