Duszpasterze

Proboszcz

 ks. mjr Stanisław Denys

Wikariusze

ks. Sławomir Hońko

ks. Tomasz Lewoc