Duszpasterze

Proboszcz Wikariusze Rezydent

ks. ppłk Stanisław Denys

ks. Tomasz Lewoc ks. dr Henryk Śmiarowski