Duszpasterze

Proboszcz

 ks. ppłk Stanisław Denys

Wikariusze

ks. Tomasz Lewoc

ks. dr Henryk Śmiarowski