2017

Bp Polowy gen. bryg. dr Józef Guzdek podczas Centralnych Obchodów Dnia Weterana działań poza granicami państwa – 29.05.2017r,