2017

Święcenie pojazdów wojskowych z okazji św. Krzysztofa – 25.07.2017 r.