2024

Uroczystości pogrzebowe śp. Ks. kan. Piotra Butrymowicza

(proboszcza naszej parafii w latach 2011-2012)