2021

Odznaczenie ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU – ks. kan. ppłk Stanisław (16.06.):

(zdjęcia ze strony Ordynariatu Polowego)