2018

Nowe witraże przedstawiające św. Jana i św. Jakuba Starszego: