Historia

* 1 Xl 1990 – powołanie do istnienia parafii przez Księdza Biskupa Warmińskiego

                     Dr Edmunda Piszcza

* Pierwszy proboszcz Ks. Kan. Franciszek Stosik

* 20 IV 1991 – objęcie parafii przez nowego proboszcza Ks. mgr Kazimierza Grybosia

* 4 V 1991 – pierwsza Msza św. przy Krzyżu na placu budowy

* 13 IV 1993 – parafia otrzymuje pozwolenie na budowę kościoła

* 22 V 1994 – wmurowanie kamienia węgielnego przez Księdza Biskupa Ełckiego

                       Dr Wojciecha Ziembę

* 25 XII 1994 – pierwsza Pasterka w nowym kościele

* 10-11 VI 1995 – pierwsza wizytacja kanoniczna prowadzona przez Księdza Biskupa

                              Dr Edwarda Samsela

* 1995 – otwarcie zaplecza administracyjnego i zamontowanie okien

* 1996 – pokrycie dachu blachą szwedzką

* 1997 – wykonanie sufitu, stolarki drzwiowej i tynków

* 1998 – wykonanie elewacji zewnętrznej i posadzki w przedsionkach i prezbiterium

* 1999– wykonanie ołtarza głównego, dokończenie posadzki kościoła, oświetlenie i

              malowanie

* 18-24 IX 1999 – Misje Święte przed Jubileuszem 2000-lecia Chrześcijaństwa

* 26 IX 1999 – poświęcenie kościoła przez J. E. Ks. Bp Dr Edwarda Samsela

* 27 III 2000 – rozpoczęcie budowy domu parafialnego

* 13 IV 2000 – wizytacja kanoniczna parafii, którą przeprowadził

                         J. E. Ks. Bp Dr Wojciech Ziemba, Biskup Ełcki

* 2001 – wykonanie ogrzewania Kościoła, kontynuacja budowy domu parafialnego

* 2002 – położenie dachu, wstawienie okien, prace wewnątrz wybudowanej połowy domu

               parafialnego, wykończenie refektarza, kuchni i pokoju gościnnego

* 7 I 2003 – wprowadzenie do nowych mieszkań Księży wikariuszy

* 16 III 2003 – wykonanie 2/3 dębowych ławek do kościoła

2003 – spłacanie zadłużeń związanych z dotychczasową budową

* 2012 – przekształcenie parafii w parafię wojskowo-cywilną