02.08.20 r. XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

Zapowiedzi przedślubne:

Paweł Romaniuk cywilnie rozwiedziony z par. tut. i Małgorzata Jończyk panna z par. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Różynce/Arch. Warmińska/. Zapowiedź II
Kto zna przeszkody zachodzące pomiędzy w/w powinien zgłosić do kancelarii parafialnej.

Dzisiaj przed kościołem są zbierane ofiary do puszki na potrzeby mieszkańców Bejrutu, stolicy Libanu. Bóg zapłać ofiarodawcom.

Nie ma już ograniczeń dotyczących ilości osób podczas nabożeństw, ale nadal zachowujmy się rozsądnie, dezynfekujmy ręce, nośmy maseczki i zachowujmy bezpieczną odległość.

Po mszy św. o g. 19.00 zapraszam na mini-koncert organowy. Każdej niedzieli w sezonie wakacyjnym usłyszymy kilka utworów . Wystąpi P. Łukasz Wroński absolwent Szkoły Muzycznej II stopnia w Olsztynie.

Odeszła do Pana śp. Jadwiga Radzewicz. Wieczny odpoczynek…

Modlimy się za naszych żołnierzy i prosimy Boga dla nich o bezpieczną służbę. Życzymy wszystkim przyjaciołom i sympatykom naszej parafii, solenizantom i jubilatom tego tygodnia – wszelkiej pomyślności i Bożej Opieki na każdy dzień. Odpoczywającym u nas, dobrej pogody i szczęśliwych powrotów do swoich domów. Szczęść Boże!

ks. ppłk Stanisław Denys
proboszcz i kapelan Garnizonu Giżycko